Wat is een zorgindicatie?

24 Uurszorgloket biedt een uniek concept voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, maar toch thuis willen blijven wonen: inwonende zorg, waarbij een vaste zorgverlener zich volledig richt op het welzijn en de zorgbehoeften van u of uw dierbare. 

Met onze inwonende zorgverleners verzekeren we niet alleen warme en kwalitatieve zorg, maar verlichten we ook de mensen die dicht bij de cliënt staan. Dit betekent dat familieleden, mantelzorgers en geliefden de vrijheid krijgen om te genieten van de kostbare momenten met hun dierbare, terwijl de zorgverleners verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn en de zorgbehoeften van onze cliënten. Ontdek hoe 24 Uurszorgloket jou of jouw naaste kan ondersteunen. 

Wanneer u of een van uw naasten zorg nodig heeft dan moet er eerst vastgesteld worden welke zorg men nodig heeft en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn. Dit staat beschreven in de zorgindicatie. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg).

Zorgindicatie: wat is een indicatiebesluit?

Zodra u een CIZ-indicatie heeft aangevraagd ontvangt u binnen 6 weken per post het indicatiebesluit. Deze wordt opgesteld door het CIZ. In het indicatiebesluit staat beschreven welke zorg in uw geval noodzakelijk is en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn.

Wat staat er in uw zorgindicatie besluit?

Naast dat er in het indicatiebesluit beschreven staat welke, en de hoeveelheid zorg u of uw naasten nodig heeft, staat er ook in;

  • Voor welke functies u bent geïndiceerd,
  • Op welke frequentie/hoeveelheid zorg u recht hebt (bijvoorbeeld 3 tot 5 uur per week),
  • Hoe lang u recht hebt op de zorg. De begin- en einddatum van de zorgindicatie wordt kenbaar gemaakt,
  • Mocht u bij het CIZ een voorkeur voor een zorgaanbieder hebben doorgegeven dan staat dat vermeld in het CIZ-indicatiebesluit.

U bent het niet eens met uw indicatiebesluit.

Het kan zo zijn dat u het niet eens bent met het indicatiebesluit. Indien u het niet eens bent met de functie(s), klassen/uren, of de periode waarin u zorg kunt verkrijgen, dan kunt u bezwaar maken bij het CIZ. Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de datum van afgifte van het indicatiebesluit (datum poststempel).

Hoe weet het zorgkantoor dat er een CIZ indicatie voor u is?

Na het aanvragen van de zorgindicatie, stuurt het CIZ het indicatiebesluit digitaal naar het zorgkantoor. Op het moment dat een zorgaanbieder van voorkeur is aangegeven bij het CIZ, stuurt het zorgkantoor het CIZ-indicatiebesluit ongelezen door naar deze zorgaanbieder.

Mocht u géén zorgaanbieder hebben doorgegeven aan het CIZ dan neemt de afdeling cliëntsupport van het zorgkantoor contact met u op om te helpen bij uw keuze. Uiteraard kunt u of uw naasten ook zelf zoeken naar een gewenste zorgaanbieder.

De CIZ indicatie-periode loopt af: vraag een herindicatie aan bij het CIZ

Wanneer de geldigheid van de CIZ-indicatie afloopt kunt u 8 weken voor het einde van deze periode een herindicatie aanvragen bij het CIZ. Een herindicatie betreft een volgende CIZ-indicatie, die met de geldigheidsperiode precies aansluit op de vorige CIZ indicatie. Het is van belang dat een herindicatie tijdig wordt aangevraagd, zodat de zorg aansluit op de voorgaande periode.

De zorgvraag is gewijzigd, maar de indicatie is nog niet afgelopen?

Mocht de zorgvraag gewijzigd zijn dan dient u dit spoedig te melden bij het CIZ. Er wordt dan een tussentijdse herindicatie uitgevoerd. De herindicatie is een volgende indicatie waarvan de geldigheidsperiode eerder ingaat dan de vorige indicatie zou eindigen. Het nieuwe besluit laat een voorgaand besluit vervallen. Dit gebeurt meestal bij een gewijzigde zorgvraag. Schroom niet en neem direct contact op met het CIZ indien er sprake is van een wijziging in de zorgvraag.

Lees hier hoe u een zorgindicatie kunt aanvragen

Indien u meer informatie behoeft over het aanvragen van een CIZ indicatie dan kunt u ook bellen naar het CIZ via nummer 088-789 10 00 of de website CIZ bezoeken. Indien u meer informatie over CIZ wenst te ontvangen én 24 uurs zorg nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.