Wat is PGB / WLZ?

Heeft u of uw naasten 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig wegens ziekte, ouderdom of een handicap? Indien u of uw naasten dusdanig hulpbehoevend is dat 24 uur per dag zorg en/of blijvend toezicht noodzakelijk is, dan wordt uw zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U kunt ervoor kiezen deze zorg te laten regelen door het zorgkantoor (Zorg In Natura – ZIN) of u kiest ervoor om voor uzelf of uw naasten de voor u gewenste zorg zelf in te kopen (PGB). Hieronder bespreken wij beide vormen.

Wat is het PGB?

De veelgebruikte afkorting van het persoonsgebonden budget is PGB. Als u zelf wilt bepalen welke zorgverlener er op welk tijdstip bij u de gewenste zorg komt verlenen, dan kiest u ervoor om het bedrag dat voor de door u benodigde zorg beschikbaar is zelf te besteden. Het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt, is uw budget om zorg in te kopen en noemen we het persoonsgebonden budget.

Wat zijn de voor- en nadelen van het persoonsgebonden budget (PGB)?

Met een PGB heeft u vrije keuze in bij wie u de zorg inkoopt. U hebt zelf de leiding over uw eigen zorg. U sluit een contract af met één of meerdere organisaties waarvan u de zorg wenst, u bepaalt zelf welke zorgverlener/zorginstelling bij u komt en op welke momenten er zorg geleverd moet worden.

Voordeel PGB: je hebt de keuzevrijheid in aanbieders, zorgverleners, zorgmomenten en behoudt zelf de regie.
Nadeel PGB: u of uw contactpersoon is zelf verantwoordelijk voor het voeren van de bijbehorende administratie en de inkoop van de zorg

Hoe vraag ik een PGB aan?        Wat zijn de budgetten vanuit PGB/WLZ?

Wat is ‘zorg in natura’ (ZIN)?

Draagt u uw zorg over aan het zorgkantoor dan bepaalt het zorgkantoor wie u komt verzorgen en wie er op welk tijdstip bij uw langskomt voor de zorg of ondersteuning. De organisatie die bij u langskomt heeft een contract met het zorgkantoor in uw regio. Deze vorm van zorg noemen we ‘zorg in natura’. De veelgebruikte afkorting van zorg in natura is ZIN.

Wat zijn de voor- en nadelen van zorg in natura (ZIN)?

Bij zorg in natura bepaalt het zorgkantoor welke zorgorganisatie jou zorg levert. Een nadeel is dat je geen keuzevrijheid hebt in wie, hoe laat en hoe u wordt geholpen. Het zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met een aantal zorgorganisaties in uw regio, uit dat aanbod mag u kiezen. Uw keuzevrijheid is beperkt omdat u alleen kunt kiezen uit zorgaanbieders die een contract hebben afgesloten met het zorgkantoor.

Voordeel Zorg in natura: de organisatie doet de administratie waardoor u zelf niets hoeft te regelen.
Nadeel Zorg in natura: u heeft weinig keuzevrijheid en weinig tot geen eigen regie over de gewenste zorg.

Ik wens inwonende zorg, heb ik dan een PGB of Zorg in natura nodig?

U kunt met uw PGB, inwonende zorg inkopen. Het 24 Uurszorgloket voorziet in 24 uurs zorg en toezicht, daarnaast ondersteunen en begeleiden zij hun cliënten gratis in het gehele proces bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

Lees meer over inwonende zorg