Financiering 24 uurs zorg in huis met een PGB

Financiering met PGB

U of uw naasten heeft 24 uurs zorg nodig en u wilt dit het liefste in de eigen vertrouwde woon- en leefomgeving. Dat kan! Met de hulp van een inwonende zorgverlener (zorg au-pair) kunt u of uw naasten thuis blijven wonen. Indien u een indicatie voor langdurige zorg heeft dan is in bijna elk geval de zorg 100 procent betaalbaar vanuit het voor u beschikbare budget. Hoe dat werkt leggen wij u hieronder graag uit.

Financiering zorg en ondersteuning thuis
Als verzekerde in Nederland heeft u recht op zorg en kunt u zelf beslissen hoe u uw zorg wilt organiseren. U kunt dit op twee manieren doen: zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Indien u via het 24 Uurszorgloket inwonende zorg wilt inkopen dan dient u gebruikt te maken van een persoonsgebonden budget. Wat het verschil tussen een PGB en ZIN is leggen wij hieronder aan u uit:

Zorg in natura (ZIN)
De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar contracteert de zorgaanbieders en leveranciers. Er zijn vooraf afspraken met zorgaanbieders en leveranciers gemaakt waar je tussen mag kiezen. Een nadeel van ZIN is dat je zeer wordt beperkt in de keuze mogelijkheden en heb je weinig tot geen eigen regie. Het voordeel van ZIN is dat je zelf niets hoeft te regelen en geen administratie hoeft bij te houden voor de zorg die je ontvangt.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een PGB kunt u de door u gewenste zorg financieren met het behoudt van uw eigen regie. U beslist zelf bij welke zorgaanbieder u zorg inkoopt.  De hoogte van uw PGB budget is afhankelijk van de indicatie die u krijgt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Klik hier voor de CIZ-aanvraag procedure.

Kosten 24 uurs zorg met een PGB
U wilt weten waar u aan toe bent en of met uw indicatie de diensten van een inwonende zorg verlener volledig dekkend is. In de meeste gevallen is het mogelijk om de zorg 100% te betalen vanuit uw persoonsgebonden budget. De hoogte van uw budget is afhankelijk van de verkregen indicatie van het CIZ. Hoe hoger de indicatie, hoe hoger uw budget zal zijn. In het onderstaande schema hebben wij de zorgprofielen LG ‘lichamelijk gehandicapt’ en  VV ‘verzorging en verpleging’ met de indicaties 4 t/m 8 beschreven. Uiteraard kunt u ook met een ander zorgprofiel en/of indicatie bij ons terecht. Ook zonder zorgprofiel of indicatie staan wij u graag te woord.

ZZP Zorgprofiel ‘verzorging en verpleging’ Jaarlijks budget 2020
4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging €38.538
5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg €52.286
6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging €52.286
7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding €65.495
8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging €78.167
ZZP Zorgprofiel ‘lichamelijk gehandicapt’ Jaarlijks budget 2020
4LG Wonen met begeleiding en verzorging €38.036
5LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging €45.850
6LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging €55.119
7LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging €61.703

Tarief inwonende zorg

Vaste kosten
De kosten voor de dienstverlening van een inwonende zorg au-pair zijn maandelijks €4.220,-. In het bovenstaande schema ziet u de jaarlijkse budgetten per indicatie ingedeeld. Zowel voor het profiel ‘verzorging en verpleging’ als ‘lichamelijk gehandicapt’ kunt u zien dat de zorg vanaf indicatie 5 volledig dekkend is en u zelf een aanzienlijk bedrag overhoudt. Bij indicatie 4 moet er een klein gedeelte mee betaald worden aan de zorg.

Indien de zorgverlener tijdens Pasen en/of Kerst moet werken dan heeft men recht op een feestdagenuitkering van € 272,- per periode.

Variabele kosten
Naast het vaste tarief zijn er enkele variabelen kosten: boodschappen en de reiskosten. De hoogte van de reiskosten zijn afhankelijk uit welk land de zorgverlener komt. Vanuit Polen ligt dit bedrag op €90,- en bij Portugal maximaal €150,-. Dit wordt bij iedere plaatsing en wissel doorgerekend. Daarnaast wordt er verwacht dat iedere zorgverlener wekelijks €80,- a € 100,- aan boodschappengeld ter beschikking krijgt zodat de zorgverlener verse maaltijden kan koken voor zowel de cliënt als de zorgverlener.

Wilt u meer weten over de regelingen omtrent extra budget ofwel de EKT-regeling? Klik dan hier

Neem gerust contact op met een van onze specialisten via 0800-6444444 of kijk op onze website www.24uurszorgloket.nl