Nachtzorg bij 24 Uurszorgloket

Wanneer zelfstandig thuis wonen overdag of in de nachten niet meer mogelijk is, biedt 24 Uurszorgloket de oplossing. Wij voorzien u bij dag- en nachtzorg aan huis. Wanneer een familielid, vriend of kennis niet meer zelfstandig thuis kan wonen, zorgen wij dat er een zorgverlener komt inwonen. Iedere dag én nacht is er een zorgverlener aanwezig die zorgt voor de nodige ondersteuning, toezicht én begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, ook wel ADL genoemd. Door dit te doen ontzorgen wij mantelzorgers, vrienden en familie en kan de zorgbehoevende ook ’s nachts zelfstandig thuis blijven wonen.

Wat houdt dag- en nachtzorg in?

De zorgverleners die inwonende zorg verlenen mogen maximaal 40 uur per week werken, dit staat beschreven in de Nederlandse Arbeidstijdenwet.

Deze uren verdelen ze over de planbare en on-planbare zorgmomenten die nodig zijn op een dag. Omdat ze, gedurende de periode dat ze in Nederland werkzaam zijn, in de woning verblijven van de cliënt, is dit heel goed uitvoerbaar. De 40 uur wordt verdeeld over 6 dagen in de week, dat betekent dat de zorgverlener 6 á 7 uur, verspreidt over de dag, aan het werk is. Aangezien de zorgverlener ’s nachts overnacht in de woning van de cliënt, is er altijd iemand aanwezig in de woning zodat de cliënt niet alleen is. Het is erg belangrijk dat een zorgverlener voldoende nachtrust heeft zodat men voldoende energie heeft om de volgende dag weer aan het werk te gaan. Mocht de cliënt incidenteel de zorgverlener nodig hebben in de nacht dan mag dat maximaal 1 keer per nacht zijn. Komt dit vaker voor dan gaan wij overleggen hoe we dit probleem kunnen oplossen. Lees meer over de inwonende zorgverlener.

Het voordeel is dat u of uw dierbare goede zorg krijgt en niet meer alleen is in de woning of niet meer de zorg alleen op zich hoeft te nemen, daarnaast hoeft u geen aparte nachtzorg in te kopen waardoor u veel kosten bespaart.

Dag- en nachtzorg betaalbaar uit PGB?

Wist u dat de bemiddeling bij nachtzorg in de meeste gevallen volledig betaalbaar is vanuit het persoonsgebonden budget (PGB)? Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wat door de overheid beschikbaar wordt gesteld is voldoende om vanaf indicatie 5 deze vorm van 24 uurs zorg te realiseren.

De hoogte van het persoonsgebonden budget bij indicatie 5 of 6 per 1 januari 2021 bedraagt € 54.289,-. Dat is per dag gemiddeld € 148,73 dat u mag besteden aan zorginkoop. Het gemiddeld dagtarief van 24 Uurszorgloket komt inclusief reiskosten en feestdagen-uitkeringen uit op € 121,33

Het gemiddeld tarief in Nederland voor dag- en nachtzorg is per dag € 418,68

Lees hier hoe u een PGB kunt aanvragen

U heeft alleen iemand nodig voor de nachtzorg

Het kan echter voorkomen dat de zorg met name noodzakelijk is in de nacht. Dat is ook een optie, want dan worden de zorg momenten verplaatst van de dagzorg naar de nachtzorg. De zorgverlener slaapt dan in plaats van in de nacht, overdag in de woning van de cliënt. Het tarief blijft bij deze vorm van zorg hetzelfde.

Wanneer kom ik in aanmerking voor nachtzorg? Nachtzorg 24 uurszorgloket

Wanneer u nachtzorg wilt verkrijgen via 24 Uurszorgloket zijn er een aantal voorwaarden waar u rekening mee dient te houden. Dit wil zeggen dat wij er voor zorgen dat er een zorgverlener in huis kan worden geplaatst om de benodigde toezicht, ondersteuning en begeleiding te bieden. Echter dient de zorgverlener buiten werktijden een verblijfplaats te hebben om te kunnen slapen en eten. U bent zelf verantwoordelijk voor de kost & inwoning van de zorgverlener. Vanuit de praktijk merken wij dat mensen die op zoek zijn naar nachtzorg, geholpen worden met inwonende zorg. Twijfelt u tussen nachtzorg of dag- en nachtzorg? Bel met een van onze zorgcoördinatoren voor meer informatie over beide concepten.

Heeft u hier vragen over? Stel uw vraag gerust!

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen over de bemiddeling bij nachtzorg via 24 Uurszorgloket? Wij werken door heel Nederland. Neem contact op via 073 – 303 00 86 of stuur een e-mail naar info@24uurszorgloket.nl. Ook heeft u de mogelijkheid om vrijblijvend een afspraak in te plannen.

Let op: indien voorbehouden- en risicovolle handelingen noodzakelijk zijn (zoals het toedienen van injecties), dan blijft hiervoor de thuiszorg verantwoordelijk.