Wanneer 24 uurs zorg in huis?

Begeleiding en 24 uurs zorg bieden bij diverse aandoeningen     

Heeft iemand in uw directe omgeving één van de onderstaande aandoeningen of een andere ziekte? Dan kan 24 Uurszorgloket u helpen met 24 uurs zorg in huis. Het voordeel is dat uw dierbare in zijn of haar eigen omgeving verzorgd kan worden. Zeker voor patiënten met een hersenziekte werkt dit vaak extra positief, omdat zij zich beter voelen in hun eigen omgeving. Naast de zorg voor de cliënt besteden de zorgverleners ook aandacht aan huishoudelijke taken en het welzijn van de patiënt. Wij ontzorgen de familie en naaste omgeving. Wij zorgen voor persoonlijke aandacht, veiligheid en alle ondersteuning die nodig is.

Hieronder vindt u de meest voorkomende aandoeningen op alfabetische volgorde met een korte informatieve omschrijving:

Wanneer 24 uurs zorg?

Alzheimer/Dementie

Dit is een verzamelnaam voor verschijnselen die zich voordoen bij meerdere hersenaandoeningen zoals geheugenverlies, taalproblemen, problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (aankleden, wassen e.d.) en gedragsveranderingen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van Dementie. Het is eigenlijk geen ouderdomsziekte, maar een hersenziekte met psychiatrische symptomen doordat delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven. Ook hier kunnen de zorgverleners goede ondersteuning bieden. Dit om de eventuele partner te ontzien, en deze wat vrijheid terug te geven. Of bij een alleenstaand iemand, de familie ontzorgen doordat zij weten dat er iemand zorgt voor hun familielid. Dit kan wat rust geven in een zeer moeilijke situatie. Wilt u meer weten over wat dementie precies is? Bekijk dan onderstaande video.

Lees hier meer over dementiezorg

                                                                              (Bron: www.alzheimernederland.nl)                                                              

Beroerte

Men spreekt van een beroerte wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen wordt verstoord. Dit gebeurt meestal door een bloedpropje of door een bloedvat die openspringt in de hersenen.

COPD                                                                                                                        

Bij COPD zijn de longen beschadigd. Ademen is moeilijker en men heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Als men COPD heeft ademt men moeilijker omdat de longen beschadigd zijn, men heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Juist dan kan de zorg-au-pair diverse taken uit handen nemen, die voor de patiënt te zwaar zijn geworden. Ook kunnen zij helpen bij bijv. het zuurstof aansluiten en het toedienen van medicijnen.

Coronaire hartziekten

Kransslagaderen voorzien het hart van bloed. Wanneer deze vernauwd raken spreekt men van een coronaire hartziekte. Bij een hartziekte en zeker na een hartoperatie gaat de conditie erg achteruit. De energie is zo laag dat er dagelijkse ondersteuning nodig is. Dan bieden de zorgverleners die er dag-en-nacht zijn uitkomst.

Kanker

Kanker is na hart- en vaatziekten de tweede doodsoorzaak in de westerse wereld. Bij kanker gaat het om cellen die afwijken van de normale lichaamscellen. Bij deze ziektevorm heeft 24 Uurszorgloket ook diverse malen succesvol bemiddeld. Wanneer de patiënt is uitbehandeld of ervoor kiest om het ziektebed thuis door te brengen i.p.v. in een verpleegtehuis. Het is dan ook vaak noodzakelijk dat er 24 uur per dag zorg aanwezig is.

Osteoporose

Osteoporose is een leeftijdsgebonden aandoening waarbij de botmassa geleidelijk afneemt en de botten dun en broos worden. Het geleidelijk verlies aan botmassa is een natuurlijk proces dat zich vanaf ongeveer het 35ste levensjaar bij iedereen voordoet.

Parkinson                                                                                                                

De ziekte van Parkinson is ook een ziekte van de hersenen. Wie aan deze ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. De ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Ondersteuning voor diverse dagelijkse activiteiten kan dan ook noodzakelijk zijn. De zorgverleners die wij inzetten helpen hierbij.

Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Trager denken
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Slecht(er) zien

Bij de meeste mensen gaat bij het ouder worden het gezichtsvermogen enigszins achteruit. Dat is normaal.

Vallen en beweeglijkheid

Wanneer u ouder wordt zijn uw spieren en gewrichten minder soepel, waardoor u zich minder goed kan voortbewegen. Wanneer u valt op latere leeftijd kan de genezing lange tijd duren. Vooral een botbreuk is vaak het gevolg wanneer oudere personen vallen.

Verhoogde bloeddruk

Wanneer u een verhoogde bloeddruk heeft, merkt u hier vrijwel niet veel aan. Maar het is een belangrijke risicofactor voor hartklachten.

Overig

Al met al zijn er veel ziektes of aandoeningen waarbij wij u kunnen ondersteunen. Zo kunt u ons ook inschakelen wanneer er spraken is van eenzaamheid, iemand rolstoel afhankelijk is, hulp nodig heeft na revalidatie of een hersenbloeding- of infarct heeft gehad.

Contact

Wilt u meer informatie over de bemiddeling bij 24 uurs zorg, neem contact met ons. Ook wanneer de zorg voor een ziektevorm waar u naar op zoek bent, hier niet tussen staat. Alle wensen en vormen van zorg en ondersteuning zijn bespreekbaar. Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing.

Wat doen wij niet? 

Helaas zijn er ook een aantal aandoeningen waarbij wij u niet van dienst kunnen zijn. In deze gevallen gaat het om psychische problemen of problemen met gedrag. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met daarvoor bestemde specialisten.